dimarts, 21 d’abril del 2015

Sintaxi: uns quants exemples de descripció

Aturem la marxa teòrica un moment per fixar amb uns quants exemples de seqüència lingüística com podem fer-ne una descripció sintàctica ordenada, pertinent i suficient.

dimarts, 14 d’abril del 2015

Ausiàs March. Un possible solucionari als comentaris

D'Ausiàs March, del gran poeta del final de l'Edat Mitjana europea, qui, "deixa a part l'estil dels trobadors" per irrompre en l'anàlisi del jo del poema, hem de provar el comentari d'unes quantes composicions. La que arrenca amb el vers al·ludit; la molt més famosa gràcies al cantautor Raimon, un poema que presenta una comparació continuada entre un viatge i els estadis per què passa el jo poètic respecte d'una relació emocional; o aquella altra, finalment, construïda amb poderoses imatges d'un gran patetisme, en què comença interpel·lant el seu cor. Vet aquí, a més dels textos, unes quantes orientacions sobre el particular.

Mort de dama, de Llorenç Villalonga

Com a tercera lectura d'enguany, tenim aquesta primera novel·la de Llorenç Villalonga, Mort de dama (1931), sàtira social contra la societat pròpia, on la idea d'aristocràcia en decadència i la de la intel·lectualitat no surten gens ben parades. Escenaris i personatges vertebren aquest dibuix falsament costumista, o més aviat cru, de tipus característics en un marc temporal finisecular. Aquest que segueix és el dispositiu usat a classe per a la seva anàlisi. Tres alumnes de 1r E (Josep Pomar, Toni Torner i Vladislav Nikolov) han redactat la següent entrada de la Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Mort_de_dama