dimecres, 25 de novembre del 2015

Tema 3 Literatura catalana: El teatre del segle XIX. Frederic Soler. Els autors mallorquins. Àngel GuimeràEl gènere teatral presenta un doble vessant, el literari i l’espectacular. Això justifica que a llarg del tema s’hagi analitzat no sols la temàtica i el tipus de produccions, sinó també la configuració escènica que s’origina en aquest període.
El període que hem estudiat suposa un punt d’inflexió en la concepció del fet escènic, especialment des de França, i a partir de figures com Víctor Hugo. És l’època de lluïment de l’actor, de les acotacions, de l’aparició de la figura del director escènic i, sobretot, de la renovació escenogràfic que inclou els efectes especials.
Pel que fa a Catalunya, l’escena acull dues línies ben concretes i diferenciades: la culta i la popular. La línia culta, trobarà en el drama modern la seva forma d’expressió bàsica, mentre que el sainet serà el gènere, per antonomàsia, de les produccions de tarannà popular. Tot i això, amb dues tendències conflueixen en un punt: el precedent del sainet serà cabdal per a facilitar l’aparició del drama burgès i per a desenvolupar els trets d’una dramatúrgia estesa a tots els gèneres.

Per altra banda, a Catalunya on nacionalisme s’havia unit a Romanticisme, la història medieval és àmpliament utilitzada com a mostra d’una plenitud que havia de madurar en els temps moderns. Amb tot això, molts dels supòsits de la Renaixença ocupen l’escenari.

El teatre de Frederic Soler experimentarà tot tipus de processos: tant de posicionament ideo lògic, com de línia argumental. Possiblement, les grans innovacions que Soler aporta a l’escena catalana són de tall escènic. La crítica ha utilitzat el mot pitarrisme com a sinònim de mal gust, oportunisme i migradesa. Tanmateix, i encara que siguin uns arguments vàlids, cal valorar Soler com a l’iniciador que va ser del teatre català modern i com a la figura que va dominar l’escena catalana durant un terç de segle.

La influència del Romanticisme s’anirà apaivagant progressivament, fins a davallar en un Realisme, enmig d’un trànsit tan subtil que serà difícil de fixar els orígens. Àngel Guimerà aprofitarà les darreres petjades del Romanticisme per emmarcar un teatre amb trets que l’aproximen al Naturalisme.
El tarannà polític, la tensió tràgica de les obres i el tractament que atorga als personatges han afavorit que la seva obra hagi estat traduïda a totes les llengües occidentals i se’l contempli com a dramaturg universal. A banda de ser considerat l’autor més important no sols del teatre català, sinó de tota la Península, en el seu temps.

Història i textos:

Les diversions de lasocietat del XIX. El teatre: Frederic Soler "Pitarra", Àngel Guimerà.


Usau els documents pertinents del repositori:
- Resum de literatura Segle XIX                
- Cronologia literatura catalana XIX-XX
- Tema 3. El teatre del segle XIX. Frederic Soler. Els autors mallorquins. Àngel Guimerà
- Segle XIX. Àngel Guimerà, per Ramon Bacardit
Edu3.cat

Tema 2 Literatura catalana: La poesia del segle XIX. Jacint VerdaguerRecordem-ho. La poesia del Romanticisme neix fruit de la nova configuració social, econòmica i cultural.
Ara el gènere poètic es defineix per oposició al racionalisme clàssic i contràriament a l’antic concepte de creació, els romàntics consideren la poesia com una capacitat inherent de l’home. L’artista sent predilecció per les qualitats com la imaginació, la intuïció, la naturalitat o el subjectivisme, per tal d’assolir un art personal.
Tot i que les primeres composicions dels poetes catalans estaven escrites en castellà, el prejudici lingüístic va deixant-se enrere i l’existència de poesia catalana és ja un fet a finals de la dècada dels 50. Donen compte d’això dues antologies: Los trobadors nous, d’Antoni de  Bofarull, i Los trobadors moderns, de Víctor Balaguer. Ambdues inclouen les composicions d’autors d’arreu del territori lingüístic català.
Els Jocs Florals, per la seva banda, constitueixen la fita més important del panorama poètic del segle XIX; de fet, al voltant dels certàmens es desenvolupa l’activitat versificadora més valuosa. Una mostra concloent és que el 1877 s’hi atorgui el premi a L’Atlàntida de Jacint Verdaguer i que Àngel Guimerà rebi tres guardons. Aquests trofeus signifiquen la definitiva consolidació de la Renaixença.
La importància de l’obra de Verdaguer rau en el fet que va crear una producció molt sòlida, sense comptar amb una tradició literària. culta. Les aportacions de l’autor esdevenen llavors precedent fonamental per als poetes i prosistes posteriors, els quals empren els recursos amb què Verdaguer havia dotat la llengua poètica. Aquest és un dels motius que li han valgut la consideració de poeta popular. D’altra banda, en la seva obra conviu el tarannà rural, ambient que va marcar la seva vida, amb les perspectives cosmopolites, procedents dels viatges i de les estades a Barcelona, a més de la profunda coneixença dels clàssics llatins i del contacte amb personalitats del panorama literari coetani, com ara Marià Aguiló o Manuel Milà i Fontanals.

Història i textos:
Predomini de la poesia: els primers poetes romànticsUsau els documents pertinents del repositori:
- Resum de literatura Segle XIX
- Cronologia literatura catalana XIX-XX
- Temes 1 i 2. Romanticisme, Renaixença, Jocs Florals. La poesia. Verdaguer
-  Segle XIX. Jacint Verdaguer, per Narcís Garolera