dijous, 26 de març de 2015

Comentari de text: Jordi de Sant Jordi

Des de bon principi de curs que hem estipulat la pràctica del comentari de text literari almenys en tres nivell d'acostament: a) a l'eix de producció, que ens dota del marc sociohistòric en què el text és creat i ens el contextualitza dins l'obra general del seu autor; b) a la forma amb què el text es concreta davant del receptor (adscripció de gènere, especificitats expressives i recursos literaris; i c) als continguts que la susdita forma vehicula, cosa que suposa fer-ne una paràfrasi interpretativa mentre comentem la incidència de certes figures retòriques característiques. Aquest no era el primer comentari de text literari en vers, per tant, era de tot punt necessari deturar-se en l'explanació dels recursos fònics i morfosintàctics que impliquen la mètrica, abans d'acostar-se a aspectes d'estructura de comunicació i contingut com ara la veu poètica, el pretext, l'anècdota, el tema i d'altres aspectes de sentit observables. Vet aquí seguidament unes orientacions perquè contrastis el teu comentari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada