divendres, 20 de març de 2015

Els connectors

Gramaticalment, les peces que serveixen per unir d'altres se'n diuen connectors o nexes. Les preposicions són nexes que connecten sintagmes de dins de l’estructura oracional. Enllacen parts de l'oració. A un nivell superior del segment lingüístic, les conjuncions són també nexes, però ja uneixen o connecten proposicions senceres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada