dijous, 17 de setembre del 2015

Benvinguts al curs Llengua Catalana i Literatura II

Unes paraules inicials per donar per encetat el curs. Aquest curs virtualment també funcionarem, per fer rodar la informació, a través del blog de l'assignatura. Serà repositori de tota la tasca sobre el temari que anirem perfent. Intentarem, d'acord amb l'alçada dels temps tecnològics que vivim, l'adquisició de coneixement mitjançant el treball col·laboratiu: un model actiu d'entre els mètodes d'ensenyament-aprenentatge contemporanis al paradigma 2.0. en l'Educació (treball en xarxa, producció significativa en grup, ús de les TIC en el procés). Òbviament, això exigeix de cadascú, en la tasca encomanada, responsabilitat i compromís constant i lleial envers el grup de treball, per tal com un es converteix en una peça protagonista del procés d'aprenentatge: interès i curiositat intel·lectual de partida i hàbit de compartició de la tasca a posar en comú en el grup, degudament formalitzada en el moment que pertoca [mirau la diapositiva: Dispositius auxiliars], perquè globalment anem construint el coneixement que la matèria oficialment ens demana. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada