divendres, 22 d’abril del 2016

16 Literatura catalana: La poesia després de la Guerra Civil
Al llarg d’aquest capítol estudiam quatre trajectòries poètiques ben particulars, i a la vegada, d’una gran transcendència en el panorama literari català. En primer lloc , s’ha vist la figura de Joan Oliver-Pere Quart, amb una producció que s’allunya de qualsevol referent per la capacitat que ofereix de passar l’objecte poètic pel sedàs de l’humor o la ironia amb la finalitat d’exercir no ja de crític, sinó de corrosiu de la societat.

La segona figura estudiada ha estat la de Salvador Espriu, poeta que assumeix un tarannà profètic per, a partir de l’elevació d’un drama individual o col·lectiu a la categoria de mite, reflexionar sobre la condició humana, sobre els valors de la paraula i sobre el senti t de la llibertat. I, com a element cohesionant de tot això s’hi troba l’exposició de la tensió dialèctica que existeix entre la vida i la mort.

Per finalitzar, s’ha parlat de Joan Vinyoli, poeta d’herència postsimbolista, empenta t peI mateix Carles Riba a esdevenir veu pròpia. Amb la construcció d’una poesia hermètica amb un tot de símbols recurrents al llarg dels distints poemaris, la seva obra mostra una mena d’itinerari a travé s d’una doble realitat, la interior i l’exterior. És així com ha originat una veu poètica amb una imatgeria ben precisa, força rica i particular.

S’ha establert que l’any 1968 és la fita que marca un canvi de període literari i cultural. L’elecció d’aquesta data no és casual, les conseqüències del maig francès suposaren uns canvis en la ideologia esquerrana europea i entre la intel·lectualitat progressista. Així és com el realisme històric entra en crisi i en els setanta s’inicia una nova literatura de tarannà antirrealista des de distints vessants. En aquest sentit pren gran relleu la publicació, aquest mateix any, la recopilació revisada dins Les dones i els dies de la poesia de Gabriel Ferrater.


Joan Oliver / Pere Quart

 

Salvador Espriu


Joan Vinyoli


 Gabriel Ferrater
Usau els documents pertinents del repositori:

Tema  15. La literatura de postguerra. Quatre poetes
16. La poesia després de la Guerra Civil
Joan Oliver, per Josep Maria Ripoll
Salvador Espriu, per Víctor Martínez-Gil
La poesia de postguerra fins a la generació dels 50
El realisme històric i la poesia social
Miquel Martí Pol, per Pere Farrés
Gabriel Ferrater. Un nou tombant de la poesia catalana, per Xavier Macià
La literatura dels anys 60 al 75. Manuel de Pedrolo. Gabriel Ferrater. Vicent Andrés Estellés

La literatura des del 1975 fins als nostres dies

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada