dilluns, 21 de desembre del 2015

Tema 9 Literatura catalana: L’Escola Mallorquina. Miquel Costa i Llobera. Joan Alcover.
No es pot parlar d’un moviment modernista cohesionat i fort a les Balears a finals del segle XIX. De fet, el grup modernista sorgit a les Balears fou petit i trobà moltes dificultats per tal d’integrar-se en la seva societat. Tanmateix, autors com Miquel dels Sants Oliver, Gabriel Alomar, Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera, sense haver assumit un vertader programa modernista, renovaren i actualitzaren la literatura mallorquina.

Tots quatre foren els capdavanters de l’anomenada Escola Mallorquina. Aquesta denominació designava el conjunt de la creació literària insular del segle XIX en llengua catalana. A poc a poc, aquest concepte va ser posat en circulació en els nuclis literaris barcelonins entès com un model ideològic i estètic per a la poesia, que sol destacar l’obra d’Alcover i de Costa. En efecte, va passar a designar una concepció precisa de poesia que defensaven, de fet, pocs poetes mallorquins.

Com s’ha dit, en un primer moment l’escola va suposar un clar model ideològic. A Alomar li va servir per potenciar una base política nacionalista: la idea d’incorporar Mallorca en un projecte nacional català. Tanmateix, aquesta idea no va tenir els efectes esperats i derivà cap a una lectura diferent a la que va propugnar aquest.

Seran Costa i Llobera i Alcover, ja ho dèiem, els qui acabaran fent seu el concepte d’Escola Mallorquina.

El concepte acabà designant els trets comuns de la poesia escrita en català a Mallorca a partir de 1900 fins a la postguerra.

Els trets estilístics d’aquesta escola es caracteritzaven sobretot per la rigorositat acadèmica, per la utilització d’una temàtica que es basava en la idealització del paisatge com a emblema constant, deixant de banda temes tan usuals en la poesia del moment, com l’amor passional o la religió. Al llarg del tema, per tant, es destaquen aquests poetes que van ser considerats capdavanters de l’Escola Mallorquina.

Miquel Costa fou el pontífex màxim d’aquesta i poc després se li afegí Alcover. Ambdós representen el fonament principal d’aquesta poesia. De fet, els trets estilístics característics de la poesia de l’Escola parteixen, com s’ha vist, de la deixa d’aquest dos autors.

Contribuïren també a aquesta tasca altres dos poetes com Sants Oliver i Gabriel Alomar. Miquel dels Sants Oliver, tot i ser una figura capdavantera que empentà la literatura a Mallorca, va tenir un reconeixement com a poeta molt limitat.

Alomar va ser qui va tenir una actitud més polèmica dintre de la vida cultural del moment. La seva obra entrà de ple en el Modernisme amb pocs contactes amb la tradició anterior mallorquina. De fet, va ser ell el que donà i revestí de sentit modern l’Escola Mallorquina.


Usau els documents pertinents del repositori:

-  La poesia modernista, un ventall d'estètiques. L'escola mallorquina, Llorenç Soldevila
-  6. L'Escola Mallorquina
-  Joan Alcover, per Antoni Comas
- Notes a Cap al tard, de Josep Mª Llompart
- Miquel Costa i Llobera, per Antoni Comas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada